Vårt digitala arkiv

Välkommen till föreningens digitala nyhetsarkiv. Den nya versionen är indelad i två sektioner, den allmänna som innehåller artiklar gällande hela föreningen samt den för Ungdomsakademin som innehåller uteslutande artiklar om våra ungdomslag. Vår förening har sedan den 14 april 2006 gått över till ett digitalt arkiv och all information som utges av styrelsen, tränarna och andra aktiva sparas i den. Vi vill också uppmärksamma att all material i denna sektion (och hemsidan i stort) är skyddat av upphovsrättslagen.